Sağlık Komisyonu

Türkiye’de sağlık sistemindeki en önemli sorunlar nelerdir? Ülkemizdeki sağlık merkezlerinin başında hastaneler, aile sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, veremle savaş merkezleri gelmektedir. Sağlık sistemimizdeki önemli sorunlardan biri, sağlık merkezlerindeki sağlık çalışanlarının

devam..