Adınız Soyadınız
Doğum Yeri ve Tarihi
Medeni Durumunuz
Okulunuz
Branş / Bölüm

İletişim

Tel
Email
Adres
Kariyer hedefiniz
Son not ortalamanız
Herhangi bir işte çalışıyor musunuz?
Başka yerden burs alıyor musunuz?
Herhangi bir derneğe üye misiniz?
Anne ve babnızın mesleği
Ailenizde çalışan sayısı
Ailenizin gelir ve borç durumu
Kardeşlerinizin yaşları, okulları
Mesleki alanda bir çalışmanız var mı?
Mesleğinizi geliştirme adına, Platformumuzun komisyonlarından hangisine, bulunduğunuz yerden ya da doğrudan katkı sunmak istersiniz?