Prensipler

1- Platform hiçbir ticari kaygı ve kar amacı gütmez. 2- Üretilen her şey kamunun yararına sunulur, her türlü öneri ve katkılara açıktır. 3- İdeolojik, dini, felsefi, siyasi, etnik vs. hiçbir kaygı, katkıda bulunmak için ön şart olarak ileri sürülemez.

devam..