Platformumuzun Kuruluş Gayesi;
 

Yaşadığımız Topluma ve Tüm İnsanlığa faydalı olmak, katkıda bulunmak, değerler üretmek,
 

Sosyal hayatımızdaki beklentilerin çözümünde, sivil toplum kuruluşları olarak daha verimli olmak,
 

Gelişen medeniyetler yarışında hak ettiğimiz yeri alabilmek ve ulusal sinerjiye destek vermek, 
 

Sivil iradenin toplumsal sorunlara maksimum katkısını sağlamak,
 

İnsanlarımızın potansiyellerini bireysel ve toplumsal karakterlerine uygun, ihtisas alanlarında gerçekleştireceği projelerde yer almalarını sağlamak,
 

Sosyal farkındalık oluşturmak için yapılan projelere, düşünsel destek vermek ve fiili lojistik katkıda bulunmak, 
 

Var olan tüm STK’ların, toplumla, devletle ve birbirleriyle iletişim, ilişki ve yardımlaşma faaliyetlerinin
gelişimine katkı sunmak amaçlı “Ortak Akıl ve Dayanışma” anlayışıyla bir Platform kurulmasını ve içerikte belirtilen başlıklarda kamuoyunun hizmetine sunulmasını uygun gördük.