Yukarıda beyan ettiğiniz bilgiler, ORTAK AKIL VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında
saklanacaktır. Formdaki bilgilerin doğruluğu ve olası değişikliklerden doğan
bildirim yükümlülüğü beyan edene aittir. Beyan edilen bilgilerin doğru
olmaması nedeni ile doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, beyan eden
sorumlu olacaktır. Derneğimiz, bu bilgilere ulaşmanıza, kontrol etmenize ve
düzenlemenize olanak tanıyacak dijital ortamlar size sunabilir. Bu ortamlardaki
bilgilerin doğruluğu, kontrolü beyan eden tarafından sağlanacaktır. Derneğimiz
çalışanlarınca bu bilgilerinizin ulaşılabilir olduğunu kabul etmiş sayılacaksınız.